Hiustenlähtö

Yleisin syy etenevälle hiustenlähdölle on perinnöllinen hiustenlähtö eli alopecia androgenetica. Miehillä tyypillisimmin hiukset alkavat lähteä ohimolta tai päälaelta, kun taas naisilla yleisimmin hiukset ohenevat päälaelta.

Tutkimustulokset vahvistavat käsitystä siitä, että Regenlabin PRP lisää hiustenkasvua perinnöllisessä hiustenlähdössä. PRP:n vapauttamilla kasvutekijöillä voi olla useita positiivisia hyötyjä hiusfollikkeleiden uusiutumisessa.

 

PRP:n käyttö hiustenlähdön hoidossa on kiinnostavaa etenkin sen riskittömyyden vuoksi, sekä harvemmin tarvittavien toimenpidekertojen kuin muissa vastaavissa hoidoissa. Tutkimuksen mukaan PRP osoittautui kliinisesti tehokkaaksi ja suosituksena oli 3–4 hoitokertaa kuukauden välein (Hessler and Shyam, 2020). Hiusten tiheys PRP:llä hoidetulla alueella lisääntyi merkittävästi verrattuna lähtötilanteeseen (Shapiro et al. 2020). PRP:tä voidaan käyttää myös parantamaan hiustensiirron lopputulosta.

Tutkimus osoitti merkittävää muutosta hiusten lähdössä ja tilanne asettui normaalille tasolle kolme kuukautta hoidon aloittamisesta. Hiusten tiheys saavutti huipun kolmen kuukauden kohdalla ja pysyi samana koko vuoden seurannassa. Potilastyytyväisyys oli korkea (7,1 asteikolla 1–10). Potilaista 85 prosenttia raportoi parannusta hiusten laadussa sekä paksuudessa, sekä lisäksi 65 prosenttia raportoi parannusta hiusten tiheydessä (Gkini et al. 2014).

LÄHTEET:

Hessler, M.J., and Shyam, N. (2020) Platelet-rich Plasma and Its utilities in Alopecia: A systematic review. Dermatol Surg 46, 93-102
Shapiro, J., Ho, A., Sukhdeo, K., Yin, L., and Lo Sicco, K. (2020). Evaluation of platelet-rich plasma as a treatment fo androgenetic alopecia: A randomized controlled trial. J Am Acad Dermatol 83, 1298-1303.
Gkini, M.A., Kouskoukis, A.E., Tripsianis, G., Rigopoulos, D., and Kouskoukis, K. (2014). Study of platelet-rich plasma injections in the treatment of androgenetic alopecia through an one-year period. Journal of cutaneous and aesthetic surgery 7, 213-219.

 

Ota yhteyttä!