Polvi- ja lonkkakivut

Edistyksellinen PRP-hoito tehoaa myös polvi- ja lonkkakipuihin.

Polven nivelrikon hoito PRP:n avulla

PRP-hoidosta on saatu positiivisia tutkimustuloksia polven nivelrikon hoidossa. New Yorkissa sijaitsevassa Hospital for Special Surgery -sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa PRP-hoidon todettiin parantavan kipua ja polven toimivuutta. Nivelrikko on etenevä tauti, jonka etenemistä PRP-hoito kuitenkin hidasti 73 prosentilla potilaista.


Tutkimuksissa oli mukana 15 potilasta, joiden nivelrikko oli varhaisessa vaiheessa. Kliinisen alkututkimuksen jälkeen heistä jokainen sai kuuden millilitran PRP-injektion. Potilaille tehtiin toinen kliininen tutkimus viikon jälkeen pistoksesta ja seuraavat tutkimukset yhden, kolmen, kuuden ja kahdentoista kuukauden kuluttua. Tutkimuksissa mitattiin muun muassa polven kipua, jäykkyyttä ja toimintaa sekä potilaan kykyä suoriutua päivittäisistä aktiviteeteista.


PRP-hoidon vaikutus ilmeni kivun vähenemisenä ja polven toimivuuden lisääntymisenä, minkä lisäksi potilaat suoriutuivat päivittäisistä aktiviteeteista paremmin.

Lähde: Platelet-rich plasma (PRP) treatment shows potential for knee osteoarthritis (2/2013)

Lonkan nivelrikon hoito ultraääniohjatun PRP:n avulla

PRP-hoitoa voidaan hyödyntää myös lonkan nivelrikon hoitamiseen, kuten vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa (Departamento de Investigación, Osakidetza, Basque Health Service) havaittiin. Neljäkymmentä toispuoleista vakavaa lonkan nivelrikkoa sairastavaa potilasta sai kolme PRP-injektiota kolmena peräkkäisenä viikkona. Tämän jälkeen heidän kokemansa kivun määrää sekä vamman laajuuden muutoksia pisteytettiin (VAS, Harris hip score) seitsemän viikon ja kuuden kuukauden päästä pistoksista.

 

Tutkimuksen tuloksena PRP-hoidon todettiin vähentävän kivun määrää sekä vamman laajuutta yli puolella potilaista.

Lähde: Ultrasound-guided platelet-rich plasma injections for the treatment of osteoarthritis of the hip (4/2011)

 


Kärsitkö polven nivelrikosta tai polvi- ja lonkkakivuista? PRP-hoito tarjoaa turvallisen ja luonnollisen avun.

Ota yhteyttä!