Polvi- ja lonkkakivut

Edistyksellinen PRP-hoito tehoaa myös polvi- ja lonkkakipuihin.

Polven nivelrikon hoito PRP:n avulla

PRP-hoidosta on saatu positiivisia tutkimustuloksia polven nivelrikon hoidossa.

New Yorkissa sijaitsevassa Hospital for Special Surgery -sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa PRP-hoidon todettiin parantavan kipua ja polven toimivuutta. Nivelrikko on etenevä tauti, jonka etenemistä PRP-hoito kuitenkin hidasti 73 prosentilla potilaista.
Tutkimuksissa oli mukana 15 potilasta, joiden nivelrikko oli varhaisessa vaiheessa. Kliinisen alkututkimuksen jälkeen heistä jokainen sai 6 ml:n PRP-injektion. Potilaille tehtiin toinen kliininen tutkimus viikon jälkeen pistoksesta ja seuraavat tutkimukset 1, 3, 6 ja 12 kuukauden kuluttua. Tutkimuksissa mitattiin muun muassa polven kipua, jäykkyyttä ja toimintaa sekä potilaan kykyä suoriutua päivittäisistä aktiviteeteista.
PRP-hoidon vaikutus ilmeni kivun vähenemisenä ja polven toimivuuden lisääntymisenä, minkä lisäksi potilaat suoriutuivat päivittäisistä aktiviteeteista paremmin.

Lähde: Platelet-rich plasma (PRP) treatment shows potential for knee osteoarthritis (2/2013)

Lonkan nivelrikon hoito ultraääniohjatun PRP:n avulla

PRP-hoitoa voidaan hyödyntää myös lonkan nivelrikon hoitamiseen, kuten vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa (Departamento de Investigación, Osakidetza, Basque Health Service) havaittiin. 40 toispuoleista vakavaa lonkan nivelrikkoa sairastavaa potilasta sai kolme PRP-injektiota kolmena peräkkäisenä viikkona. Tämän jälkeen heidän kokemansa kivun määrää sekä vamman laajuuden muutoksia pisteytettiin (VAS, Harris hip score) seitsemän viikon ja kuuden kuukauden päästä pistoksista.

Tutkimuksen tuloksena PRP-hoidon todettiin vähentävän kivun määrää sekä vamman laajuutta yli puolella potilaista.

Lähde: Ultrasound-guided platelet-rich plasma injections for the treatment of osteoarthritis of the hip (4/2011)


Kärsitkö polven nivelrikosta tai polvi- ja lonkkakivuista? PRP-hoito tarjoaa turvallisen ja luonnollisen avun.

Ota yhteyttä!